Tavaszi leárazás: 20% kedvezmény az állítható magasságú asztalokra és ergonomikus székekre! Az akció csak április 14-ig vagy a készlet erejéig érvényes.

Üzleti feltételek

A Liftor üzemeltetett e-kereskedelem általános feltételei a  www.liftor.hu 

 

 

Az üzemeltető - eladó azonosítása

www.liftor.hu címen található elektronikus áruház üzemeltetője és egyben eladó a jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban ÁSZF) alkalmazásában a Liftor s.r.o., VAT-Adószám: CZ08632197, bejegyzett székhely: Liftor s.r.o., Pod Vinicemi 931/2, Plzeň, Csehország.

 

Az eladó elérhetőségei:

Email: info@liftor.hu

Elérhetőség: +36 20 245 3823 - elefonszámon 

Az eladó ÁFA-fizető.

 

Az eladó vállalja, hogy indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az e-mail kézbesítésétől számított két munkanapon belül válaszol a vásárló e-mailes megkeresésére. 

 

Az termékek adatai, az ajánlat részletei és az adásvételi szerződés tartalma

A liftor.hu webáruházban termékekre és árakra vonatkozó adatok kötelező érvényűek, nyilvánvaló hiba kivételével. www.liftor.hu

 

A raktárban zajló folyamatos árumozgás miatt az eladó nem ad tájékoztatást az áruk aktuális elérhetőségéről a webáruházban, vagy ezen információ megadása esetén előfordulhat, hogy az nem felel meg a megrendelés feladásakor fennálló tényeknek a vevő felé. Az eladó minden vásárló megrendelése alapján, indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a megrendelés elküldésétől számított 3 munkanapon belül visszaigazolja a vevőnek az áru rendelkezésre állását és az áru vevő részére történő szállításának lehetőségét. Előfordulhat, hogy az áru átmenetileg vagy tartósan nem elérhető a gyártónál vagy a forgalmazónál, ebben az esetben az eladó indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja a vevőt az áru kiszállításának objektív lehetetlenségéről. Ha a vevő kifejezetten kéri, az eladó tájékoztatást ad a vevőnek az áru elérhetőségéről, amint ezt a tájékoztatást szerződő partnerétől megkapja.

Azok az áruk, amelyeknél kifejezett információ áll rendelkezésre a raktáron lévő áruk hiányáról ("átmenetileg nem elérhető" vagy hasonló jelentésű információ), nem lehet szükségtelen késedelem nélküli teljesítési határidővel adásvételi szerződés tárgya. Ebben az esetben a vevő megrendelése a vevő azon érdeklődésének kifejezésének minősül, hogy tájékozódjon az áruk jövőbeni elérhetőségéről.

Az üzlet oldalain látható fotók az eladott szemléltető árucikkekre vonatkoznak, az ajánlat szövegében leírt kivételekkel.

 

Az árak az összes adót (pl. ÁFA) és díjat (pl. háztartási elektromos készülékek visszaszállításának díját) tartalmazzák, kivéve az áruszállítás költségeit, melyeket a jelen ÁSZF "Szállítási módok" pontja tartalmaz. Áruk, szállítás". Abban az esetben, ha a vevő az áru részletre történő megvásárlását választja, az ára nem változik, de azon felül a vevő vállalja, hogy az eladótól eltérő harmadik félnek megfizeti a szolgáltatás árát. A jelen ÁSZF „Részletre vásárlás” pontja szerinti pénzügyi szolgáltatás.

A lehetséges fizetési módokat a jelen ÁSZF „Áru fizetési módok” című rész tartalmazza. Az eladó a fizetési módtól függő díjat nem számít fel, ez nem érinti az áru kiszállítására vonatkozó fizetési igényt, ahol ez a fizetés kifejezetten meg van határozva és kötelező, sem a fizetési műveletek költségeit (banki díjak, stb.), amelyek a vevők és harmadik felek közötti szerződéses jogviszony részét képezik.

Az áruk bemutatása az eladó www.liftor.hu weboldalán a hatályos jogszabályoknak megfelelően szerződéskötési javaslat. A kivételeket a jelen cikkben fent említett feltételek határozzák meg. Az adásvételi szerződés abban a pillanatban jön létre, amikor az eladó a vevőtől az adásvételi szerződés megkötésére irányuló szándékának kifejezéseként teljes és teljesen határozott megrendelést kap, feltéve, hogy az adásvételi szerződés létrejöttét jogszabályi feltételek, szerződéses feltételek nem akadályozzák, az eladó és a vevő közötti megállapodások vagy a jelen Általános Szerződési Feltételek különleges rendelkezései. Az adásvételi szerződés nem jön létre, különösen abban az esetben, ha a vevő „átmenetileg nem elérhető” megjelöléssel ellátott vagy hasonló jelentésű információt tartalmazó árut rendel, amelyet az eladó objektíve nem tud szállítani, és amelyről az eladó köteles a megrendelés feladását követően indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni a vásárlót, ha a vevő a megrendelésben egyértelműen téves, valótlan, nem meghatározott vagy a vevő akaratnyilvánításának értelmezését más módon lehetetlenné vagy jelentősen megnehezíti.

Az ajánlat módosítással vagy módosítással történő elfogadása nem minősül az ajánlat elfogadásának. Az írásbelitől eltérő formában kötött szerződés tartalmának megerősítése, amely a szerződés ténylegesen megállapodott tartalmától eltérést mutat, nincs joghatása. A kéretlen teljesítés vevő általi elfogadása nem jelenti az ajánlat elfogadását.

A www.liftor.hu webáruházban bemutatott ajánlat alapján lehetőség van áruk megrendelésére elektronikus levélben (azaz e-mailben) vagy telefonon is.

E-mailes kommunikáció esetén a vevőnek küldött e-mail javaslat az eladóval való szerződéskötésre. Az eladó a megrendelés kézhezvételét követően indokolatlan késedelem nélkül e-mailben visszaigazolja a vevőnek a megrendelés rögzítését. A szerződés abban a pillanatban jön létre, amikor az eladó elfogadja a vevő megrendelését, és e-mailben visszaigazolást küld a vevőnek a szerződés megkötéséről (nem a megrendelés átvételéről).

Telefonos kommunikáció esetén a szerződés abban a pillanatban jön létre, amikor az eladó elfogadja a vevő telefonon leadott megrendelését, és e-mailben visszaigazolást küld a vevőnek a szerződés megkötéséről.

 

 

Fizetési módok

Az eladó az alábbi módokon engedélyezi az áru vételárának és minden egyéb kifizetését:

Előre fizetés készpénz nélküli átutalással az eladó 2701934876/8330 számlaszámára. Változó szimbólumként a vevő a rendelési számot használja, amelyet a megrendelés létrejöttét követően a visszaigazoló e-mailben is megtalál.

Készpénzes fizetés az áru átvételekor - az ún. utánvétes fizetés. A vevő által kifizetett utánvétes szolgáltatás ára a megrendelés teljesítése előtt megjelenik a vevő számára az eladó honlapján, és a vevő a szállítási mód kiválasztásával hozzájárul a szolgáltatás ellenértékének mértékéhez. Az utánvétes ár az áru vételárán felül kerül felszámításra. Az utánvétes szolgáltatást harmadik fél biztosítja (pl. „Magyar posta” vagy mások, amelyek specifikációit az eladó honlapján jelenítik meg a vevőt) az eladó számára.

A Liftor saját döntése alapján határozza meg a fizetési feltételeket, és a vásárlás során az alábbi fizetési módokat tudja felajánlani (a vonatkozó jogszabályok alapján bármikor lehetővé téve az elektronikus fizetés lehetőségét), egyúttal részletesen tájékoztatja a vásárlót a költségekről az egyes fizetési módokhoz társítva: Elfogadunk Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro kártyákat. Fizessen online fizetésre alkalmas tevő kártyával. Az átvitel titkosított és biztonságos. Az online fizetéshez EU-ban kibocsátott kártya szükséges. Az árut kiszállításkor a szállítónak fizeti ki, közvetlenül az Ön által megadott címen.

 

 

Áruszállítási módok, szállítás

Az eladó az árut indokolatlan késedelem nélkül, általában a szerződés megkötésétől számított egy-nyolc munkanapon belül átadja a vevőnek, és szükség esetén az áru leszállítására vonatkozó egyéb feltételek teljesülését, amennyiben abban megállapodtak ( például előleg fizetése, ha az eladó előleget kér). Az árut a megkötött adásvételi szerződésben meghatározott módon és helyre szállítjuk.

Az eladó az alábbi áruszállítási módokat biztosítja vagy közvetíti:

(I) szállítás DPD/GLS szállítási szolgáltatással, illetve egyéb szolgáltatóval.

A vásárló jelen ÁSZF szerinti adásvételi szerződés megkötésével kijelenti, hogy részletesen megismerte az általa választott áru ezen szállítási módjának feltételeit. Egyedi áruszállítási módokat kínálunk a vevőnek az egyes szolgáltatások aktuális elérhetőségétől függően, tekintettel a kapacitásra, a vezetési távolságra és egyéb paraméterekre.

Az áruval együtt az eladó a dokumentumokat is átadja a vevőnek, különösen az adóbizonylatot.

Az áru átvételekor a vevő köteles a szállítmányozás állapotát a fuvarozóval vagy az áru kiadásáért felelős alkalmazottal közösen ellenőrizni, különös tekintettel, de nem kizárólagosan a csomagok számát, a csomagolás sértetlenségét, a doboz sérülését, stb. Ha a vevő észleli, hogy a küldemény láthatóan sérült, jogosult annak átvételét megtagadni. Ha a Vevő láthatóan sérült küldeményt vesz át a fuvarozótól vagy eladótól, köteles a sérülést haladéktalanul a fuvarozó vagy az áru kiadásáért felelős munkavállaló által aláírt írásos átadás-átvételi jegyzőkönyvben ismertetni. A vevő köteles a láthatóan sérült küldemény átvételét is indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a küldemény kézhezvételétől számított öt napon belül írásban vagy elektronikusan jelezni az eladónak az email címére info@liftor.hu.A küldemény külső sérülése miatti további igény nem fosztja meg a vevőt az áru igénylésének jogától, de az eladó jogosult az ilyen igényt minden további nélkül elutasítani, mint megalapozatlant, ha úgy ítéli meg, hogy a küldeményt szabályszerűen kézbesítették a vevőnek. és hogy ez nem sérti az adásvételi szerződést.

Ha a vevő a megbeszélt határidőn belül nem veszi át az árut, akkor megszegi kötelezettségeit. Az eladó jogosult az árut eladni, miután igazolhatóan e-mailben értesítette a vevőt, és új, ésszerű határidőt ad az áru átvételére. Az eladó jogosult a raktározás költségeit, valamint a vevő együttműködésének hiánya miatt az áru sikertelen kiszállításának költségeit áru értékesítéséből származó befolyt összegbe beszámítani.

 

Megrendelés törlése, szerződéstől való elállás

A vevőnek joga van elállni az eladóval kötött szerződéstől az áru átvételétől számított 100 napon belül. Ha az árut részletekben szállítják, az időszak az áru utolsó részének átvételétől kezdődik. A vevő jogosult a szerződéstől még az áru átadása előtt elállni.

Az elállási idő úgy van kialakítva, hogy a vásárló részletesen megismerhesse az áru jellemzőit és funkcionalitását. Az eladó kifejezetten figyelmezteti a vásárlót, hogy nem járul hozzá ahhoz, hogy a vevő az elállási időszak alatt az árut aktívan felhasználja azzal a szándékkal, hogy az árut visszaküldje, és ezáltal az áru eladó költségére történő használatával gazdagodjon. Az eladó az ilyen magatartást tisztességtelennek, azaz a Ptk. rendelkezéseivel ellentétesnek tekinti, és ez ellen jogi lépéseket tesz.

A vevő a szerződéstől való elállást írásban, levélben küldi meg az eladónak. A vevő nem köteles közölni a szerződéstől való elállás okát. Az eladó azonban arra kéri a vevőt, hogy ebben az esetben adja meg a szerződéstől való elállás okát, amely esetben az eladó más - megfelelő árut tud kínálni a vevőnek, és intézkedni tud a belső áru minőségének javítása érdekében. Azon az okiraton, amellyel a vevő eláll a szerződéstől, a vevő feltünteti az áru eladásának dátumát, a szerződés vagy adásvételi bizonylat számát, a banki kapcsolatot és az áru visszaküldésének választott módját. Az eladó a www.liftor.hu/cesszio címen található weboldalán formanyomtatványt biztosít a szerződéstől való elálláshoz a 363/2013. sz. kormányrendelet szerint. (Elérhető ITT) és javasolja a vásárlónak, hogy elállás esetén használja ezt az űrlapot.

A vevő köteles indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a szerződéstől való elállást követő 30 napon belül elküldeni vagy átadni az eladónak az eladótól kapott árut. A Vevő vállalja, hogy az árut kopás nélkül, sértetlenül, hiánytalanul, minden alkatrészével és tartozékával, valamint eredeti csomagolásában visszaküldi, amennyiben ez objektíve lehetséges. Ha a visszaküldött áru a vevő kötelezettségeinek megszegése miatt megsérül, az eladó jogosult a vevővel szemben az áru értékcsökkenésének megtérítése iránti igényét érvényesíteni, és azt a visszaküldött összegből levonni. Az asztallap sérülése esetén az eladő köteles az áru értékét a vételárnak megfelelő összeggel csökkenteni az áru eladhatatlansága miatt.

A vevő nem állhat el a szerződéstől, ha a saját igénye szerint, személyre szabottan rendelte meg az árut.

Az eladó köteles a szerződéstől való elállást követő 14 napon belül visszatéríteni a vevőnek az áru árának megfelelő összeget és a kiszállítás költségeit, ugyanúgy, ahogyan az eladó a vevőtől kapta. Ha az eladó az áru szállítási módja részeként több lehetőséget kínál, köteles ezek közül a legolcsóbbra cserélni a vevőnek.

Ha a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, köteles az áru visszaküldésével együtt visszaküldeni az eladótól, vagy harmadik féltől kapott ajándékokat, beleértve mindazt, amivel a vevő jogalap nélkül gazdagodott. Ha a jogalap nélküli gazdagodás tárgyának kiadása nem lehetséges, az eladónak joga van a szokásos összegű pénzbeli kártérítésre. Az átadott ajándékokra a fogyasztóvédelmi, fogyasztói jogokra vonatkozó rendelkezések nem vonatkoznak.

 

 

Hibás teljesítésből eredő jogok és kötelezettségek, reklamációs eljárás

Minőség átvételkor (korábban adásvételi szerződésnek való megfelelés; az Általános Szerződési Feltételek jelen része leírja az eljárást arra az esetre, ha az árunak már az átvételkor hibája van): Ha az átvett áru jogszabályban meghatározottan hibás (pl. az áru nem az eladó által leírt tulajdonságokkal rendelkezik, nem egyezik a szokásos vagy a megbeszélt rendeltetéssel, nem teljes, nem felel meg mennyiségének, méretének, súlyának stb.), ezek olyan termékhibák, amelyekért az eladót terheli a felelősség.

A vevő az eladótól legkésőbb az áru átvételétől számított két éven belül, kérésének megfelelően, a hiba ingyenes elhárítása vagy az áru árából megfelelő engedmény iránti igényt érvényesíthet; ha az nem aránytalan a hiba jellegével, akkor lehetősége van új, hibamentes alkatrész szállítására vonatkozó igény érvényesítésére, ha a hiba csak erre az alkatrészre vonatkozik. Ha kiderül, hogy az áru javítása vagy kicserélése nem lehetséges, a vevő elállhat a szerződéstől és követelheti a vételár visszatérítését.

Az eladó nem tesz eleget a vevő reklamációjának, ha bebizonyosodik, hogy a vevő az áru hibájáról az átvétel előtt tudott, vagy azt maga okozta.

Eladott használt áruk esetén az eladó nem vállal felelősséget a korábbi használat vagy elhasználódás mértékének megfelelő hibákért. Az alacsonyabb áron eladott áruk esetében az eladó nem vállal felelősséget olyan hibáért, ami miatt az alacsonyabb árat alkudták ki. Az árucsere joga helyett ezekben az esetekben a vevőnek joga van az áru árából ésszerű árengedményre. Az eladó vállalja, hogy az árut használtként, kopottan vagy hibásan értékesíti, alacsonyabb áron, az eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a vevőt minden esetben a szerződés megkötése előtt kimutatható módon értesíti, általában ennek a ténynek az eladó honlapján történő látható bemutatásával.

Hibákból eredő jogok (az Általános Szerződési Feltételek ezen része leírja az eljárást abban az esetben, ha az áru már az átvételkor hibamentes): Az eladó felelős az áru átvételét követően a 24 hónapos jótállási idő alatt felmerülő hibákért. (asztallábakra az eladó 60 hónap kiterjesztett garanciát vállal). Ezen időszak alatt a vevő reklamációt nyújthat be, és választása szerint követelheti:

Olyan hiba esetén, amely lényeges szerződésszegést jelent:

a hiba kijavítása új termék hibamentes átadásával vagy hiányzó dolog átadásával; vagy az áru hibájának ingyenes javítása; vagy ésszerű engedmény a vételárból; vagy a szerződéstől való elállás.

Olyan hiba esetén, amely jelentéktelen szerződésszegést, az áru hibájának megszüntetését vagy a vételárból való ésszerű engedményt jelenti.

Az Általános Szerződési Feltételek értelmében lényeges szerződésszegésnek minősül, amelyről a szerződésszegő fél már a szerződés megkötésekor tudott vagy tudnia kellett, a másik fél nem kötötte volna meg a szerződést, ha előre látta volna ezt a jogsértést. A hatályos jogszabályok szerint nincs jogi jelentősége, hogy eltávolítható hibáról van-e szó vagy sem.

Ha az áru javítását követően ismételten eltávolítható hiba jelentkezett (harmadik reklamáció ugyanazon hibára, vagy negyedik reklamáció különböző hibákra), vagy az árunak nagy számú hibája van (egyszerre legalább három hiba), a vevő a vételárból engedmény igénylésének, az áru cseréjének vagy a szerződéstől való elállásának joga.

A jótállás (hibás teljesítésből eredő igény) nem vonatkozik a normál kopásból, illetve a használati utasítás be nem tartásából eredő hibákra. Jogosulatlan reklamáció esetén az eladó a reklamációt elutasítja, és írásban tájékoztatja a vevőt az elutasítás okáról.

Egyes árutípusokra az eladó kiterjesztett szerződéses garanciát kínál a vevőnek. Az eladó kötelezettséget vállal arra, hogy erről a tényről a vevőt a szerződés megkötése előtt kimutatható módon, általában az eladó honlapján látható módon tájékoztatni.

Panasztételi eljárás: A panasz lefolytatására az általánosan kötelező jogszabályok, így különösen a Szt. 89/2012. Magyar Polgári Törvénykönyv, sz. 634/1992 Coll. A fogyasztóvédelemről a panasztételi eljárás jogszerű lefolyásának felügyeletére a 2001/2003. 64/1986 Coll. a Magyar Kereskedelmi Felügyelet, minden módosítással.

A Vevő köteles a hiba felfedezését követően indokolatlan késedelem nélkül írásban panaszt benyújtani az eladónak. A vevő az ITT, elérhető nyomtatványon, köteles megadni azonosítóját és elérhetőségét, a hiba leírását és annak jeleit, valamint kérelmezni, meghatározni a reklamáció kezelésének módját (a hibából eredő követelt jog)

A Vevő a kellékszavatossági igényét a reklamációval együtt, de legkésőbb a hiba közlését követően indokolatlan késedelem nélkül köteles pontosítani. Ha a vevő a lényeges szerződésszegésből nem választ időben jogot, úgy ugyanazok a jogok illetik meg, mint a nem vagyoni szerződésszegés esetén A jogválasztás megváltoztatása a termékhibákból a szerződésszegés hozzájárulása nélkül csak akkor lehetséges, ha a vevő a termék hibájának kijavítását kérte, amely javíthatatlannak bizonyult.

A vevő köteles az eladónak igazolni, hogy az árut az eladótól vásárolta, az áru vásárlását igazoló (adó) bizonylattal vagy jótállási jeggyel. A reklamáció feldolgozásának határideje az árunak az eladónak vagy az eladó által az áru javítására kijelölt helyre történő átadásától számítandó. A vevő viseli az áru sérülésének kockázatát, és felelős az áruért mindaddig, amíg azt át nem adják vagy át nem szállítják az eladónak a reklamáció feldolgozása céljából. A Vevő vállalja, hogy az áru hiánytalan lesz, így annak működőképessége tesztelhető, tisztítható és megfelelően csomagolható, vagy más módon biztosítható a véletlen sérülések ellen.

A hatályos jogszabályoknak megfelelően az eladó köteles haladéktalanul, de legkésőbb három munkanapon belül dönteni a panaszról, illetve arról, hogy a döntéshez szakmai elbírálás szükséges. Az eladó ezen időszakon belül értesíti a vevőt a szakmai értékelés szükségességéről. Az eladó a reklamációt – ideértve a hiba elhárítását is – indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a bejelentést követő 30 napon belül kezeli, kivéve, ha az eladó és a vevő írásban hosszabb határidőben állapodnak meg. Ezen időszak lejárta után a vevőt ugyanolyan jogok illetik meg, mintha lényeges szerződésszegésről lenne szó. Az eladó vállalja, hogy a vevőt a reklamáció feldolgozásáról kérésének megfelelően e-mailben, telefonon vagy SMS-ben tájékoztatja. Ha a vevő nem kér konkrét kapcsolatfelvételi módot, az eladó ezt a módot választja.

A jótállási idő meghosszabbodik a reklamáció benyújtásától annak feldolgozásáig, vagy addig az időpontig, amikor a vevő köteles volt átvenni a terméket. Az áru vagy annak egy részének cseréje esetén az eladó felelőssége új áru vagy annak egy részének vásárlásaként érvényesül. Jogos igény esetén a vevő jogosult a felmerült költségek megtérítésére.

 

Feladatok az elektromos berendezések szállítása során során

Az eladó a háztartásokból származó elektromos berendezések visszaszállítását az általánosan kötelező érvényű jogszabályoknak megfelelően, a leszállított árunak megfelelő darabszámban és csak a hasonló típusú és felhasználású elektromos berendezésekre biztosítja.

 

Általános Szerződési Feltételek és Záró rendelkezések

Jelen Általános Szerződési Feltételek a szerződéskötés folyamatára, valamint az eladó mint vállalkozó és a vevő, mint fogyasztó között létrejött szerződésből eredő kapcsolatokra vonatkoznak a hatályos jogszabályok értelmében. Abban az esetben, ha a vevő üzleti tevékenysége keretében vásárol árut, a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései nem érvényesek, és az eladó fenntartja a jogot, hogy a nem fogyasztó vevővel az egyedi szerződéskötési feltételeket kicserélje. Eltérő megállapodás hiányában, ha a vevő nem fogyasztó, a kiküldött megrendelés szerződéskötési javaslatnak minősül, és az adásvételi szerződés akkor jön létre, amikor az eladó az elfogadott ajánlatot a vevőnek átadja.

A vevő a jelen ÁSZF-et tartalmazó szerződést távközlési eszközökkel, azaz olyan kommunikációs eszközökkel köti meg, amelyek lehetővé teszik a szerződés megkötését mindkét fél egyidejű fizikai jelenléte nélkül. A szerződés megkötésére irányuló tárgyalások és a távközlés útján történő tényleges szerződéskötés költségei a vevőt terhelik.

Az eladó és a vevő vállalják, hogy a kölcsönös vitákat lehetőleg kölcsönös tárgyalásos egyeztetéssel rendezik. Jogi vita esetén a Magyar általános bíróságai döntenek.

A vevő az áru megrendelésével megerősíti, hogy megismerte az árura vonatkozó információkat, az eladó azonosítását, valamint a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket, amely olyan információkat tartalmaz, amelyeket a vásárlóval korábban közölni kell. A szerződés megkötése a hatályos jogszabályoknak megfelelően, magát a rendelési folyamatot megelőzően.

Jelen ÁSZF-re a Magyar jogrend az irányadó, függetlenül az áru vevő által megjelölt szállítási helyétől. Az Általános Szerződési Feltételek alapján kötött szerződés kizárólag magyar nyelven jön létre.

A megkötött szerződést a hatályos jogszabályoknak megfelelően letétbe helyezzük az eladónál. A vevőnek az áru átvételét követően tett kérelme esetén az eladó 10 € átalánydíj ellenében átadja a vevőnek a megkötött szerződés másolatát az ezzel járó adminisztrációs költségek fedezésére; abban az esetben, ha a szerződés másolatának a vevő rendelkezésére bocsátása ellentétes lenne az eladó jogos érdekeivel, az eladónak jogában áll megtagadni a szerződés másolatának rendelkezésre bocsátását.

Törvény 4. sz. 634/1992 Coll. A fogyasztóvédelem tekintetében a vásárlónak joga van az ún. Fogyasztói jogviták peren kívüli rendezésére tárgya.

 

Személyes adatok védelme

Az eladóval kötött szerződéssel a vevő kifejezi hozzájárulását az üzleti értesítések küldéséhez. A vevő költség felmerülése nélkül jelezheti az eladónak, hogy a szerződés teljesítésével összefüggésben kapott e-mail címre nem kíván üzleti értesítéseket küldeni.

 

BEVEZETÉS

Ezen alapelvek feldolgozása a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése során történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a hatályon kívül helyezésről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően történik. 95/46/EK irányelv (támogatás). Jelen Szabályzat célja, hogy alapvető tájékoztatást nyújtson az Ön személyes adatainak kezeléséről.

A jelen Szabályzat alkalmazásában a következőket kell érteni:

Az adatfeldolgozó az a személy, aki a számunkra személyes adatokat feldolgozza

A résztvevő olyan természetes személy, akinek személyes adatait kezeljük (azaz potenciálisan Ön)

személyes adat (a továbbiakban: adat vagy ОÚ) a résztvevővel kapcsolatos minden olyan információ, amely alapján egyértelműen azonosítható.

 

 

MEDDIG ŐRIZZÜK AZ ADATOKAT?

Az adatokat az elévülés idejéig őrizzük meg, kivéve, ha jogszabály alapján hosszabb ideig , vagy meghatározott esetekben másként nem rendelkezünk.

 

 

KINEK KÜLDJÜK AZ ADATOKAT?

Az adatokat harmadik országnak vagy nemzetközi szervezetnek nem továbbítják.

 

Adatait más adatfeldolgozóknak csak abban az esetben adjuk át, ha erre jogszabály kötelez bennünket (könyvelés, államigazgatás), vagy ha ez szerződéses kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Az adatokat azonban csak azoknak az adatfeldolgozóknak adjuk át, akikkel szerződéses jogviszonyban állunk, és akik ellenőrzöttek, pl. megfelelő követelményeket támasztanak a biztonsággal és a feldolgozási minőséggel szemben.

 

HOGYAN VANNAK AZ ADATOK BIZTOSÍTVA?

A személyes adatokat úgy védjük, hogy azokkal ne lehessen visszaélni és kiszivárogtatni, mind fizikai formában (biztonsági rendszer, riasztó, zárt helyiségek stb.), mind pedig elektronikus formában (erős jelszószabályzat, hozzáférési jogok minimalizálása, ha szükséges) titkosítás, erőforrás-figyelés, ...).

 

Az adatbiztonságot a jelenlegi technológiáknak megfelelően rendszeresen felülvizsgáljuk és frissítjük.

 

MILYEN JOGAI VANNAK?

Az alábbiakban felsorolt ​​jogait a megfelelő űrlap kitöltésével és személyesen a fenti üzleti címre történő eljuttatásával gyakorolhatja, hacsak az alábbiakban eltérően nem rendelkezik.

 

30 napunk van arra, hogy feldolgozzuk kérelmét attól az időponttól számítva, amikor a fenti módszerek bármelyikével beérkezett.

 

A kezelt személyes adatok fizikai másolatának benyújtására irányuló ismételt és indokolatlan kérés esetén jogosultak vagyunk az ezzel kapcsolatos adminisztrációs költségek ésszerű díjat felszámítani.

 

 

TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG

Ezt a jogunkat ezzel a dokumentummal teljesítjük, azaz tájékoztatjuk a személyes adatai kezelésének feltételeiről.

 

 

A BEJELENTKEZÉS VISSZAVONÁSÁNAK JOGA

Ha a személyes adatok kezelése hozzájáruláson alapul, Ön jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni. A személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonása azonban nem lehetséges az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges mértékben és célból.

 

A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt adott hozzájáruláson alapuló adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonása nem érinti azon személyes adatok kezelését sem, amelyeket az adatkezelő a hozzájárulástól eltérő jogalap alapján kezel (tehát különösen, ha az adatkezelés szerződés teljesítéséhez, jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy egyéb okból szükséges hatályos jogszabályokban meghatározott).

 

A hozzájárulás visszavonható a megfelelő űrlap kitöltésével és személyesen az ügyintézőnek a fent megadott üzleti címen történő kézbesítésével, vagy a hozzájárulás megadásával megegyező módon. Tájékoztató e-mailek küldése esetén lehetőség van a hozzájárulás visszavonására a küldésről való leiratkozással.

 

HOZZÁFÉRÉSI JOG 

Továbbá joga van másolatot készíteni a kezelt személyes adatokról. A másolat megszerzéséhez való jog azonban nem érintheti hátrányosan más személyek jogait és szabadságait.

 

A betekintési jogot a vállalkozás megadott címére kézbesített írásban gyakorolhatja. Ha azonban rendelkezik felhasználói fiókkal az e-shopban, akkor ott minden kezelt személyes adatot megtalál.

 

JAVÍTÁSI JOG

Ha például az Ön címében, telefonszámában vagy egyéb, személyes adatnak minősülő tényben változás történt, és ezzel egyidejűleg személyes adatait kezeljük, Ön jogosult kérni tőlünk azok helyesbítését. Ezenkívül joga van a hiányos személyes adatok kiegészítésére.

 

A javítási jog gyakorlása írásban, az üzemeltetési címre kézbesítve, telefonon vagy e-mailben lehetséges. Ha azonban rendelkezik felhasználói fiókkal az e-shopban, akkor ott frissítheti személyes adatait.

 

 

TÖRLÉSI JOG

Bizonyos meghatározott esetekben jogában áll kérni, hogy személyes adatait töröljük. Ilyen esetek például az a tény, hogy a kezelt adatokra már nincs szükség a fent említett célokhoz.

 

A személyes adatokat a szükséges idő elteltével automatikusan töröljük, de törlési kérelmével bármikor fordulhat hozzánk. Az ilyen kérelmet ezután egyedi elbírálásnak vetik alá (a résztvevő törléshez való joga ellenére az adminisztrátornak kötelezettsége vagy jogos érdeke lehet a résztvevő személyes adatainak megőrzése), és Ön tájékoztatást kap a feldolgozásról.

 

 

A FELDOLGOZÁS KORLÁTOZÁSÁNAK JOGA

Személyes adatait csak a szükséges mértékben kezeljük. Ha azonban úgy érzi, hogy pl. meghaladja az adatkezelés meghatározott céljait, kérheti személyes adatainak kizárólag a legszükségesebb jogi okokból történő kezelését vagy zárolását. Az ilyen kérelmet ezután egyedi elbírálás alá kell vonni, és Ön tájékoztatást kap annak benyújtásáról.

 

 

TITOKTARTÁSI JOG

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos kezdeményezéssel vagy panasszal bármikor fordulhat a felügyeleti hatósághoz, nevezetesen a Személyes Adatvédelmi Hivatalhoz

 

 

HORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG

Személyes adatok automatizált feldolgozása esetén, amely ezen túlmenően hozzájárulás vagy szerződés jogalapján alapul, Ön jogosult az adatok géppel olvasható formátumban történő hordozhatóságára. Ha technikailag lehetséges, ezeket az adatokat közvetlenül Önnek vagy az Ön által kijelölt új adatkezelőnek is átadhatjuk. Az átvitel biztonságos formában történik, amely minimálisra csökkenti a biztonsági kockázatokat.

 

 

HOGYAN VEGYEN FEL KAPCSOLATOT?

Ha kapcsolatba szeretne lépni velünk a feldolgozás során, akkor a +36 20 245 3823-as telefonszámon, az info@liftor.hu e-mail címen.

 

 

ÖSSZEFOGLALVA

Biztosítjuk, hogy munkatársaink kötelesek a személyes adatokat bizalmasan kezelni és olyan biztonsági intézkedéseket tenni, amelyek nyilvánosságra hozatala veszélyeztetné személyes adatainak biztonságát. Ez a titoktartás a velünk fennálló szerződéses kapcsolatok megszűnése után is fennáll. A személyes adatokat az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk ki harmadik félnek.

 

A személyes adatok kezeléséből eredő minden jogviszonyra a Magyar jogrend az irányadó, függetlenül attól, hogy azokhoz hol fértek hozzá. A résztvevő és az adminisztrátor között a személyiségi jogok védelmével kapcsolatban felmerülő viták eldöntésére a magyar bíróságok illetékesek.

 

Ezen alapelvek megfogalmazását módosíthatjuk vagy kiegészíthetjük. Minden ilyen változást a weboldalunkon teszünk közzé www.liftor.hu.

Az Általános Szerződési Feltételek módosítása csak a törvényben meghatározott módon lehetséges.

Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) 2022. november lépnek hatályba.

Utolsó módosítás: 2022.11.01.